Copyright © PUF Förlag AB, 2024

Rådgivning och coachning

Advisory services and coaching

EN SV

Affärsutveckling, projektledning, event

Många år i hetluften har gett erfarenhet, mod och kunskap som jag nu delar med mig av till kunder som vill vidga vyerna och vässa sin förmåga. Konsultuppdragen bygger på ömsesidigt förtroende och tillit och startar alltid med ett förutsättningslöst möte. Absolut sekretess är en självklarhet.

 

Entreprenörskap och affärer

Goda affärer är oftast ett resultat av klok planering och uppföljning. Lönsamhet är mitt fokus som affärsrådgivare i små och medelstora företag. Tillsammans processar vi företagets mål och delmål, vi hittar bästa sättet att planera och följa upp och vi resonerar oss fram till hur företaget kan utvecklas, långsiktigt och hållbart. Jag coachar både medarbetare, chefer och styrelser.  Ibland med engångsinsatser men oftare med längre åtaganden.
Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt i skolor är en speciell nisch i min erfarenhetsportfölj.

 

Ledarskap och kommunikation

Att leda sig själv och andra är både utmanande och roligt. Genom att nyttja mig som bollplank kan du bättre ta till vara lärandet i det dagliga arbetet och vidareutveckla din ledarförmåga. Tillsammans skräddarsyr vi träffarna utifrån dina behov. Vi kan till exempel titta närmare på nuläge och målbilder för kundbemötande och service, attityder och företagskultur, kompetensförsörjning och motivation.

 

Projektledning

Komplexa projekt med omfattande rapportering kan vara besvärliga att hålla ordning på. Särskilt den ovana projektledaren har stor nytta av erfaren handledning och stöd under processen. Jag har hållit i komplexa projekt inom offentlig sektor och projekt med EU-finansiering och flera projektparter. Jag har också sytt ihop stora event från idé till genomförande. Det har gett erfarenheter som jag gärna delar med mig av.

 

Utbildning, moderator

Jag älskar att stå på scenen! Där får jag användning av allt möjligt som liv och arbete har lärt mig genom åren och jag får entusiasmera andra. Jag utbildar gärna inom mina specialområden: entreprenörskap, ledarskap och affärsutveckling. När jag modererar är det förmågan att skapa energi, överblick och struktur som kommer till användning. Då kan ämnet vara i stort sett vad som helst.

Välkommen med din förfrågan (här)!

Business development, project management, events

Many years in business have given me experience, courage and knowledge, which I now wish to share with clients who seek to broaden their perspectives and sharpen their talents. Consultancy assignments are based on mutual trust and confidence, and they always begin with a no-obligation meeting. Absolute confidentiality is guaranteed.

 

Entrepreneurship and business

Good business is often a result of careful planning and follow-up. As a business advisor to small and medium-sized companies, my focus is on profitability. Together, we run through the company’s objectives and sub-objectives, we find the best way to plan and follow up, and we discuss how the company can develop sustainably and over the long term. I coach both senior-level managers and boards; sometimes in single sessions, but most often over a longer period.

Entrepreneurship and an entrepreneurial approach in schools is a special niche in my portfolio of experience.

 

Leadership and communication

Managing one’s self and others is both fun and challenging. By allowing me to be a sounding board for your ideas, I can help you to learn more through your day-to-day work and develop your leadership ability. Together, we arrange the content of our meetings based on your needs. For example, we can take a closer look at the current situation and your objectives with respect to customer relations and service, attitudes and corporate culture, competency supply and motivation.

 

Project management

Complex projects involving extensive reporting can be difficult to manage. The inexperienced project manager can benefit greatly from the guidance and support of an experienced advisor throughout the process. I have managed complex public-sector projects and EU-funded projects with several project partners. I have also managed large events, from the idea stage through to completion. This has given me valuable experience that I wish to share.

 

Training, moderator

I love to stand on the stage. This allows me to share everything that life and work have taught me, and it gives me the chance to enthuse others. I offer training programmes in my areas of specialization: entrepreneurship, leadership and business development. When I lead a discussion, my success as a moderator depends on my ability to create energy and to structure and maintain an overview of the topic. The subject matter can include just about anything.

 

I welcome your enquiries (here)!

Copyright © PUF Förlag AB, 2024

Majvor Müller

Majvor Müller

EN SV

Författare

Den skönlitterära författardebuten skedde år 2006.

I antologin; Deckarnas landskap - Från Skåne till Lappland, som getts ut under 2015 på MAKADAM FÖRLAG, representerar Majvor Müller det norrbottniska deckarförfattarskapet i ett kapitlet, Det tysta, gränslösa landskapet.

Konsult inom näringslivs- och affärsutveckling

Efter intensiva och roliga år som företagare och ledare inom både privat- och offentlig verksamhet har en ny fas i livet börjat som innebär en vilja att dela med sig av kunskap och erfarenhet till privatpersoner, organisationer och företag. Majvor Müller erbjuder ny energi som baseras på erfarenhet av utvecklingsfrågor

Välkommen med din förfrågan!

En förkortad resumé av livserfarenheter

Utbildning

 • Universitet: projektledning, företagsekonomi, ledarskap samt sjuksköterskeexamen.
 • Företagsinterna utbildningar: ledarskap, lagar och avtal, säljteknik, företagsekonomi.

Arbete

 • Konsult i egna bolaget PUF Förlag & Consulting AB.
 • Delägare och vd i Norrlands Entreprenörsgymnasium.
 • Chef, säljare och styrelseordförande i Müller & Müller Bil.
 • Projektledare för servicepersonalutbildningen Vänliga Swedish Lapland (Länsstyrelsen/Tillväxtverket och Swedish Lapland).
 • Projektledare för internmedicin samt delar av läkemedelslogistiken vid projektering och byggnation av Sunderby sjukhus.
 • Projektledare Apoteket AB, läkemedelslogistik och förpackningar
 • Sjuksköterska. Ordförande Vårdförbundet Luleå samt vice ordförande i Norrbotten.

Uppdrag

Ledamot i bolagsstyrelser, styrelseledamot och ordförande i Luleå Näringsliv Holding AB, styrelseledamot i Byggnadsföreningen Hantverkaren, ledamot i koncernstyrelsen Almi, styrelseledamot i Almi Nord, Styrelseledamot och ordförande i Företagarna Luleå och ledamot och vice ordförande i Företagarna Norrbotten, styrelseordförande i Överkalix Utveckling AB.

Listan på liknande uppdrag kan göras längre. De flesta styrelseuppdrag har jag dock avslutat för att nu kunna fokusera på konsult- och skrivverksamheten i det egna bolaget.

Kontakta mig gärna (här)!

After many fun and intensive years as a business owner and manager, I have reached a point in life when I wish to share my knowledge and experience. As a consultant, I accept assignments in which I feel I can contribute benefit and energy.

I am passionate about issues that concern economic and business development, as well as culture and creativity. I welcome your enquiries!

 

A brief résumé of my professional career so far

 

Education

 • University: project management, business administration, management/leadership and a degree in nursing.
 • In-house training programmes: leadership; laws, contracts and agreements; sales techniques, business administration.

 

Work

 • A consultant in my own company, PUF Förlag & Consulting AB.
 • Part owner and CEO, Norrlands Entreprenörsgymnasium.
 • Manager, salesperson and board chairperson, Müller & Müller Bil.
 • Project manager for service personnel training, Vänliga Swedish Lapland (County Administrative Board of Norrbotten/Swedish Agency for Economic and Regional Growth and Swedish Lapland).
 • Project manager for planning of internal medicine and pharmaceuticals handling/logistics during the planning and construction of Sunderby Hospital.
 • Project manager, Apoteket AB, pharmaceuticals logistics and packaging.
 • Registered nurse, chairperson, Luleå Vårdförbundet (the Swedish Association of Health Professionals) and vice chair in Norrbotten.

 

Company board directorships; board member and chair, Luleå Näringsliv Holding AB; board member, Byggnadsföreningen Hantverkaren; group board member, Almi; board member, Almi Nord; board member and chair, Företagarna Luleå; board member and vice chair, Företagarna Norrbotten; chair, Överkalix Utveckling AB.
My list of directorships is even longer. However, I have stepped down from most of my board commitments to be able to focus on consultancy and writing in my own company.

 

Feel free to contact me! (Link to mail)

 

Copyright © PUF Förlag AB, 2024

Bokförlag

Publishing house

EN SV

GRÄNSEN av Majvor Müller släpps den 1 juni 2024

Olga lämnas i en grav i skogen och 16-åriga Nadja från Lettland förstår att jobbet som bärplockare, som hon är på väg till, är en lögn och livet krackelerar.
När en oidentifierad man hittas i Torne älv på svenska sidan och Nadja försvinner utan ett spår börjar jakten på sanningen. Journalisterna Hanna Storm och Johan Johansson bevakar drunkningen och när Johans farbror, kriminalkommissarie Junkka, på grova brott i Luleå, kopplas in förstår de att mannen inte dött en naturlig död. Genom Hannas lokala koppling hittar de vittnen som leder utredningen framåt och spåren leder till ett kriminellt nätverk från Östeuropa som etablerat en smutsig och farlig verksamhet på båda sidor om GRÄNSEN mellan Norrbotten och finska Österbotten.

Tack till Region Norrbotten för ert stöd

När lillebror försvann
PUF förlag i samverkan med Edeforskakademien släpper den 1 juli 2023 en lättläst barnbilderbok på meänkieli och svenska i samma bok

Story: Om du önskar dig något väldigt starkt kan din önskan bli sann. Så tänker Astrid. Hon längtar så efter en egen häst. Men den här dagen blir hon så arg på sin lillebror att hon önskar att han försvann. Och det gör han. Lillebror är borta! Hur ska hon få honom tillbaka? 

En lättläst bok för barn upp till 8-9 år. Syftet är att skapa en positiv språkutveckling för de yngsta barnen genom att de får tillgång till meänkieli i kombination med svenska. Boken kommer som E-bok hösten 2023

Berättelsen är en fri bearbetning av kortfilmen Ormtyglar från 2018. Bakom film och bok står manusförfattare Marianne Strand, regissör Charlotta Lennartsdotter och fotograf Johan Jansson

___________________________________________________________________________________________

1 heinäkuuta julkasthaan helppoluettava lapsenkuvakirja Ko pikkuveli katosi, meänkielelä ja ruottiksi samassa kirjassa 

Story: Jos sie toivot ittele jotaki oikein paljon se saattaa tapahtua. Niin Astri hunteeraa. Astri toivoo ommaa hevosta. Mutta tänä päivänä hään suuttuu niin kauheasti pikkuveljele ette hään toivoo ette pikkuveli katoa. Ja niin se tekkee. Pikkuveli oon poijessa! Milläs Astri saapii sen takashiin?

Tarkotus oon ette lua positiivin kielikehityksen nuoriimille lapsile antamalla niile saatavuuen meänkiehleen yhessä ruottinkielen kansa. Kirja tullee E-kirjana syksylä 2023 

Kertomus oon vapa sovitus lyhyfilmistä Ormtyglar vuelta 2018. FIlmin ja kirjan takana oon maanyskirjailia Marianne Strand, ohjaaja Charlotta Lennartsdotter ja valokuvvaaja Johan Jansson

Tack till Region Norrbotten kultur och Kulturrådet för ert stöd

Bokfabriken släppte tre digitala ljudböcker av Majvor Müller under oktober- november 2022

Stort tack till er alla som laddat ner och läst

Tre ljudböcker släpptes av Bokfabriken förlag
Gränsen, Patienten, Katten & repet 
De finns att ladda ner där ljudböcker finns.

16-åriga Nadja från Lettland försvinner under en bärplockarresa till norra Finland. Hon är inte ensam, många kommer aldrig hem. De utsätts för människohandel och de som inte anpassar sig straffas med döden.
Några månader efter Nadjas försvinnande hittas en man drunknad i Torne älv på svenska sidan. Obduktionen visar att han har dödliga mängder av råttgift och heroin i kroppen. Teorin om drunkning skrivs om till mord. Mannen visar sig ha ett kriminellt förflutet. Vem ville se honom död? Journalisterna Hanna Storm och Johan Johansson hamnar i en labyrint av ledtrådar, hat och hämnd i gränslandet mellan finska Österbotten och svenska Norrbotten

Journalisten Hanna Storm blir indragen i härva av hämnd och hat efter att en patient försvinner från akuten på Sunderby sjukhus. Ett försvinnande som visar sig ha många bottnar där både vårdpersonal och anhöriga blir personer av intresse för grova brottsteamets utredning. Vad är motivet och hur kan en patient försvinna från en byggnad med rigorösa passeringskontroller som registreras på personnivå?

Journalisten Hanna Storm ställs inför ett moraliskt dilemma när hennes kompis polisassistent Eva Eriksson blir våldtagen. En misshandel av en intagen på anstalten Haparanda leder till att Eva måste samarbeta med mannen som våldtog henne. Förvirringen växer när polisens utredning ser ut att ha hamnat i fel händer och efter ett mord med koppling till anstalten kopplas den erfarne kommissarie Kalle Junkka kopplas in. Händelser på olika platser i Norrbotten vävs samman.  

ELLE KARI BOKSLÄPP 11 november 2021

Den 11 november släpps en nyutgåva av barnbilderboken ELLE KARI, målgrupp 3-6 år, på tre språk: lulesamiska, svenska och nordsamiska. Elle Kari är treårig en samisk flicka och hennes liv blir en bitvis spännande berättelse om vardagen i det område som idag heter Sápmi. När boken kom på svenska 1951 blev den uppmärksammad och älskad av många barn och är än idag levande och viktig kulturhistoria. Tre språk i en bok är ett sätt att ge de yngsta barnen tillgång till det samiska kulturarvet i kombination med svenska i syfte att skapa en positiv språkutveckling.  

Journalisten Elly Jannes och fotografen Anna Riwkin vandrade med renskötarna i samebyn Jåhkågasska sommaren 1942. De blev nära vänner med paret Anders och Elsa Pirtsi och när Elly och Anna kom tillbaka till byn till några år senare hade paret fått en dotter, Elle Kari. 

Anna följde den lilla flickan med sin kamera och dokumenterade hennes vardag. Bilderna, med text av Elly, blev den första barnboken och efter det följde flera versioner på olika samiska språk, engelska, tyska och hebreiska.

Förfrågan om recensionsexemplar skickas till förlagets mejladress. Boken ges ut i samverkan mellan Rättighetsinnehavaren, Elle-Kari Jannes-Höjeberg och PUF-Förlag.

ELLE KARI, ISBN 978-91-982655-6-9 

Tack till Region Norrbotten kultur och Kulturrådet för ert stöd.

 

 

 

 

Boksläpp våren 2020
Så minns jag mitt Afrika, författare Elisabeth Elgenmark

Pris 170 kr, porto tillkommer vid postleverans

av ISBN: 978-91-982655-5-2. Beställning görs via mejl: puf@puf-bok.com

Baksidestext:Jag tar med dig på en resa till Afrika, mitt Afrika. En berättelse om drygt elva år av mitt liv som enda svenskan i en annan världsdel. I en främmande miljö, i ett land där vardagen delades med ormar, kackerlackor, malaria, extrem hetta eller strilande regn under stora delar av året. Men också med fina minnen av regnbågar i solregn, solnedgångar över savannen och bilden av de afrikanska kvinnornas färgglada kläder när de vandrar barfota längs vägen med tunga fruktfat på huvudet. Minnen av jordens dofter, den klara fantastiska stjärnhimlen med en stor lysande måne i stället för gatubelysning. Syrsornas sång, vita fåglar i träden vid floden, promenader i skymningen och lata dagar vid havet. Min kärlek till Afrika är lika levande idag. Den har format mitt liv och en stor bit av mitt hjärta lever fortfarande kvar där.

Om författaren:Boken är Elisabeth Elgenmarks debut som författare. Hon är 73 år, växte upp i Nyköping och tog studenten där 1965. När hon gifte sig med en belgisk man som arbetade för ett gruvbolag i Kongo började hennes liv i Afrika. Det blev fyra och ett halvt år där och senare sju år i Kamerun. Det är de här åren berättelsen handlar om. Idag är Elisabeth pensionär och bor i Luxemburg där hon blivit kvar efter att ha jobbat inom bankvärlden och EU-administrationen.

Senast utgivna böcker

Utgivning 2017, Alla resor är en omväg hem släpptes i pocket på HOI förlag, läs mer om om pocketboken

Boken finns i lager, Pris 50 kr, porto tillkommer. Den finns även som ljudbok och finns att låna på samtliga bibliotek i landet

#allaresorärenomväghem #HOI #majvormüller #pocket#boktips

 

Utgivning 2017, Bakom rubrikerna -livsöden i skuggan av krig

Sten Losenborgs fjärde bok om livsöden bakom krigets rubriker - från beredskapstiden under andra världskriget fram till idag- baseras på författarens egna upplevelser, personliga intervjuer och polisrapporter från riksarkivet i Stockholm.

Det är starka och berörande berättelser från olika kulturer och länder där krig och förföljelse har varit eller är vardag.

De personliga berättelserna ger också en inblick i mänsklighetens förmåga att att överleva, att resa sig upp och skapa ett bra liv i hemlandet eller på annan plats på jorden trots alla svårigheter.

Boken finns i lager, Pris 50 kr, porto tillkommer.

bakom-rubrikerna-framsida-bild

Tidigare utgivna titlar PUF-förla:

 • Mörka skuggor i Sunderbyn, Majvor Müller 2009, slutsåld
 • När livet håller andan, Majvor Müller 2009, slutsåld
 • Katten & repet, Majvor Müller 2010, slutsåld
 • Destination känslornas arena, Lena Callne 2010, slutsåld
 • Melvin viktigast i världen, Anna Munyua 2011,
 • Under ytan, Majvor Müller, 2011, slutsåld
 • Smultron, sex och sju sorters blommor, Lena Callne 2013, slutsåld
 • Medan tid är,  Yvonne Blombäck 2015, slutsåld
 • Nanna och Johanna- vägen hem, Theres brännmark 2014, slutsåld
 • Från barndomens Ava, till politiken och kärleken, Anders Sjölund 2018, slutsåld

Titlar av Majvor Müller på annat förlag

 • Mordplats Raitajärvi, 2006, slutsåld
 • Döden i Kattilakoski, 2007, slutsåld

Majvor Müllers författarskap

Jag bor i Luleå. Mina norrbottniska rötter finns med i skrivandet och böckerna utspelas i till största delen i länet. Sedan debuten 2006 har jag gett ut sju romaner. I antologin Deckarnas svenska landskap: från Skåne till Lappland – sammanställd av Kerstin Bergman (Svenska deckarakademin 2015) – representeras Norrbotten bland annat av mig med skildringen Under ytan. Nya miljöer och kulturer skapar insikter, och det var en resa till Sydafrika och berättelserna jag hörde från människorna där som gav inspirationen till Alla resor är en omväg hem.

Skrivandet är min huvudsakliga sysselsättning, men jag jobbar parallellt som egenföretagare.

Utgivningstjänst – vi gör ditt manus till en bok

Vänligen kontakta oss innan ni skickar in manus.

PUF-förlag ger ut olika typer av böcker. Vill du trycka upp din bok i en liten upplaga som du själv äger och som du själv säljer, vilket gör att du behåller alla intäkter? Då kan PUF ta hand om allt det praktiska och i priset du får av oss ingår allt som krävs för att göra en färdig bok. Vi gör ett professionellt arbete i nära samverkan med dig. Vår överenskommelse regleras i ett juridiskt bindande avtal och manuset går inte till tryckeriet förrän du gett ditt godkännande.

 

Boken blir tryckfärdig genom att vi:

 • Tar fram ett omslag/ en pärm
 • Typsätter, dvs. vi ställer upp den i tryckformat
 • Ordnar ett ISBN/ en streckkod som gör att boken kan säljas i bokhandeln
 • Trycker upp den och levererar den till dig på valfri adress i Sverige
 • Registrerar och marknadsför boken hos Bibliotekstjänst och Bokinfo, som är de officiella försäljningskanalerna för Sveriges bokhandlare och bibliotek. Det gör att den går att beställa hos alla bokhandlare i landet och att de bibliotek som vill kan köpa in den
 • Marknadsför boken på facebook och på förlagets hemsida

Skrivarkurser

Skrivarcoachning kan också ges i grupp. Drivkraften är att du vill utveckla ditt skrivande och språk. Jag kan jobba med skrivövningar när vi ses och med hemuppgifter mellan träffarna. Vi går bland annat igenom berättarteknik, text och undertext, dialog, inre tankar, karaktärer och miljö. Välkommen med din förfrågan här.

 


 

 

 

 

 •  

Book sales, editing, publication, writing courses

My interest in writing has resulted in the publication of several novels through my own publishing house, PUF. Books by other authors published by PUF are sold via this website and via the authors’ own sales channels.

 

Publication

In PUF Förlag I provide individual consultation and support during the writing process, and edit manuscripts that have been approved for publication, or as otherwise agreed. If you have a completed, proofread manuscript, PUF can help you through any or all phases of the publishing process right up to printing and delivery of a new book.

 

Writing courses

Writing courses and coaching for groups are also offered. The motivating factor is your desire to develop your writing and use of language. We can work with writing exercises when we meet, as well as with homework assignments between meetings. We consider aspects such as narrative techniques, text and subtext, dialogue and inner dialogue, characters and settings.

 

I welcome your enquiries! (here).

Copyright © PUF Förlag AB, 2024

Bokförsäljning & Manus

När lillebror försvannPUF förlag i samverkan med Edeforskakademien släpper den 1 juli en lättläst barnbilderbok på meänkieli och svenska i samma bokStory: Om du önskar dig något väldigt starkt kan din önskan bli sann. Så tänker Astrid. Hon längtar så efter en egen häst. Men den här dagen blir hon så arg på sin lillebror att hon önskar att han försvann. Och det gör han. Lillebror är borta! Hur ska hon få honom tillbaka? 

En lättläst bok för barn upp till 8-9 år. Syftet är att skapa en positiv språkutveckling för de yngsta barnen genom att de får tillgång till meänkieli i kombination med svenska. Boken kommer som E-bok hösten 2023

Berättelsen är en fri bearbetning av kortfilmen Ormtyglar från 2018. Bakom film och bok står manusförfattare Marianne Strand, regissör Charlotta Lennartsdotter och fotograf Johan Jansson

1 heinäkuuta julkasthaan helppoluettava lapsenkuvakirja Ko pikkuveli katosi, meänkielelä ja ruottiksi samassa kirjassa Story: Jos sie toivot ittele jotaki oikein paljon se saattaa tapahtua. Niin Astri hunteeraa. Astri toivoo ommaa hevosta. Mutta tänä päivänä hään suuttuu niin kauheasti pikkuveljele ette hään toivoo ette pikkuveli katoa. Ja niin se tekkee. Pikkuveli oon poijessa! Milläs Astri saapii sen takashiin?Tarkotus oon ette lua positiivin kielikehityksen nuoriimille lapsile antamalla niile saatavuuen meänkiehleen yhessä ruottinkielen kansa. Kirja tullee E-kirjana syksylä 2023 Kertomus oon vapa sovitus lyhyfilmistä Ormtyglar vuelta 2018. FIlmin ja kirjan takana oon maanyskirjailia Marianne Strand, ohjaaja Charlotta Lennartsdotter ja valokuvvaaja Johan Jansson

Tack till Region Norrbotten kultur och Kulturrådet för ert stöd
Leave a Reply