Rådgivning och coachning

Affärsutveckling, projektledning, event

Många år i hetluften har gett erfarenhet, mod och kunskap som jag nu delar med mig av till kunder som vill vidga vyerna och vässa sin förmåga. Konsultuppdragen bygger på ömsesidigt förtroende och tillit och startar alltid med ett förutsättningslöst möte. Absolut sekretess är en självklarhet.

 

Entreprenörskap och affärer

Goda affärer är oftast ett resultat av klok planering och uppföljning. Lönsamhet är mitt fokus som affärsrådgivare i små och medelstora företag. Tillsammans processar vi företagets mål och delmål, vi hittar bästa sättet att planera och följa upp och vi resonerar oss fram till hur företaget kan utvecklas, långsiktigt och hållbart. Jag coachar både medarbetare, chefer och styrelser.  Ibland med engångsinsatser men oftare med längre åtaganden.
Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt i skolor är en speciell nisch i min erfarenhetsportfölj.

 

Ledarskap och kommunikation

Att leda sig själv och andra är både utmanande och roligt. Genom att nyttja mig som bollplank kan du bättre ta till vara lärandet i det dagliga arbetet och vidareutveckla din ledarförmåga. Tillsammans skräddarsyr vi träffarna utifrån dina behov. Vi kan till exempel titta närmare på nuläge och målbilder för kundbemötande och service, attityder och företagskultur, kompetensförsörjning och motivation.

 

Projektledning

Komplexa projekt med omfattande rapportering kan vara besvärliga att hålla ordning på. Särskilt den ovana projektledaren har stor nytta av erfaren handledning och stöd under processen. Jag har hållit i komplexa projekt inom offentlig sektor och projekt med EU-finansiering och flera projektparter. Jag har också sytt ihop stora event från idé till genomförande. Det har gett erfarenheter som jag gärna delar med mig av.

 

Utbildning, moderator

Jag älskar att stå på scenen! Där får jag användning av allt möjligt som liv och arbete har lärt mig genom åren och jag får entusiasmera andra. Jag utbildar gärna inom mina specialområden: entreprenörskap, ledarskap och affärsutveckling. När jag modererar är det förmågan att skapa energi, överblick och struktur som kommer till användning. Då kan ämnet vara i stort sett vad som helst.

Välkommen med din förfrågan (här)!