Copyright © PUF Förlag AB, 2019

Rådgivning och coachning

Advisory services and coaching

EN SV

Affärsutveckling, projektledning, event

Många år i hetluften har gett erfarenhet, mod och kunskap som jag nu delar med mig av till kunder som vill vidga vyerna och vässa sin förmåga. Konsultuppdragen bygger på ömsesidigt förtroende och tillit och startar alltid med ett förutsättningslöst möte. Absolut sekretess är en självklarhet.

 

Entreprenörskap och affärer

Goda affärer är oftast ett resultat av klok planering och uppföljning. Lönsamhet är mitt fokus som affärsrådgivare i små och medelstora företag. Tillsammans processar vi företagets mål och delmål, vi hittar bästa sättet att planera och följa upp och vi resonerar oss fram till hur företaget kan utvecklas, långsiktigt och hållbart. Jag coachar både medarbetare, chefer och styrelser.  Ibland med engångsinsatser men oftare med längre åtaganden.
Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt i skolor är en speciell nisch i min erfarenhetsportfölj.

 

Ledarskap och kommunikation

Att leda sig själv och andra är både utmanande och roligt. Genom att nyttja mig som bollplank kan du bättre ta till vara lärandet i det dagliga arbetet och vidareutveckla din ledarförmåga. Tillsammans skräddarsyr vi träffarna utifrån dina behov. Vi kan till exempel titta närmare på nuläge och målbilder för kundbemötande och service, attityder och företagskultur, kompetensförsörjning och motivation.

 

Projektledning

Komplexa projekt med omfattande rapportering kan vara besvärliga att hålla ordning på. Särskilt den ovana projektledaren har stor nytta av erfaren handledning och stöd under processen. Jag har hållit i komplexa projekt inom offentlig sektor och projekt med EU-finansiering och flera projektparter. Jag har också sytt ihop stora event från idé till genomförande. Det har gett erfarenheter som jag gärna delar med mig av.

 

Utbildning, moderator

Jag älskar att stå på scenen! Där får jag användning av allt möjligt som liv och arbete har lärt mig genom åren och jag får entusiasmera andra. Jag utbildar gärna inom mina specialområden: entreprenörskap, ledarskap och affärsutveckling. När jag modererar är det förmågan att skapa energi, överblick och struktur som kommer till användning. Då kan ämnet vara i stort sett vad som helst.

Välkommen med din förfrågan (här)!

Business development, project management, events

Many years in business have given me experience, courage and knowledge, which I now wish to share with clients who seek to broaden their perspectives and sharpen their talents. Consultancy assignments are based on mutual trust and confidence, and they always begin with a no-obligation meeting. Absolute confidentiality is guaranteed.

 

Entrepreneurship and business

Good business is often a result of careful planning and follow-up. As a business advisor to small and medium-sized companies, my focus is on profitability. Together, we run through the company’s objectives and sub-objectives, we find the best way to plan and follow up, and we discuss how the company can develop sustainably and over the long term. I coach both senior-level managers and boards; sometimes in single sessions, but most often over a longer period.

Entrepreneurship and an entrepreneurial approach in schools is a special niche in my portfolio of experience.

 

Leadership and communication

Managing one’s self and others is both fun and challenging. By allowing me to be a sounding board for your ideas, I can help you to learn more through your day-to-day work and develop your leadership ability. Together, we arrange the content of our meetings based on your needs. For example, we can take a closer look at the current situation and your objectives with respect to customer relations and service, attitudes and corporate culture, competency supply and motivation.

 

Project management

Complex projects involving extensive reporting can be difficult to manage. The inexperienced project manager can benefit greatly from the guidance and support of an experienced advisor throughout the process. I have managed complex public-sector projects and EU-funded projects with several project partners. I have also managed large events, from the idea stage through to completion. This has given me valuable experience that I wish to share.

 

Training, moderator

I love to stand on the stage. This allows me to share everything that life and work have taught me, and it gives me the chance to enthuse others. I offer training programmes in my areas of specialization: entrepreneurship, leadership and business development. When I lead a discussion, my success as a moderator depends on my ability to create energy and to structure and maintain an overview of the topic. The subject matter can include just about anything.

 

I welcome your enquiries (here)!

Copyright © PUF Förlag AB, 2019

Majvor Müller

Majvor Müller

EN SV

Författare

Majvor Müller är publicerad sju gånger, författardebut skedde år 2006.

I antologin; Deckarnas landskap - Från Skåne till Lappland, som getts ut under 2015 på MAKADAM FÖRLAG, representerar Majvor Müller det norrbottniska deckarförfattarskapet i ett kapitlet, Det tysta, gränslösa landskapet.

Nyhet- Boksläpp juli 2017

Alla resor är en omväg hem, som släpptes på PUF-förlag i december 2015, ges  i juli 2017 ut som pocket- och ljudbok på HOI förlag.

 

Konsult inom näringslivs- och affärsutveckling

Efter intensiva och roliga år som företagare och ledare inom både privat- och offentlig verksamhet har en ny fas i livet börjat som innebär en vilja att dela med sig av kunskap och erfarenhet till privatpersoner, organisationer och företag. Majvor Müller erbjuder ny energi som baseras på erfarenhet av utvecklingsfrågor

Välkommen med din förfrågan!

 

En förkortad resumé av mitt yrkesliv hittills

Utbildning

 • Universitet: projektledning, företagsekonomi, ledarskap samt sjuksköterskeexamen.
 • Företagsinterna utbildningar: ledarskap, lagar och avtal, säljteknik, företagsekonomi.

 

Arbete

 • Konsult i egna bolaget PUF Förlag & Consulting AB.
 • Delägare och vd i Norrlands Entreprenörsgymnasium.
 • Chef, säljare och styrelseordförande i Müller & Müller Bil.
 • Projektledare för servicepersonalutbildningen Vänliga Swedish Lapland (Länsstyrelsen/Tillväxtverket och Swedish Lapland).
 • Projektledare för internmedicin samt delar av läkemedelslogistiken vid projektering och byggnation av Sunderby sjukhus.
 • Projektledare Apoteket AB, läkemedelslogistik och förpackningar
 • Sjuksköterska. Ordförande Vårdförbundet Luleå samt vice ordförande i Norrbotten.

 

Uppdrag

Ledamot i bolagsstyrelser, styrelseledamot och ordförande i Luleå Näringsliv Holding AB, styrelseledamot i Byggnadsföreningen Hantverkaren, ledamot i koncernstyrelsen Almi, styrelseledamot i Almi Nord, Styrelseledamot och ordförande i Företagarna Luleå och ledamot och vice ordförande i Företagarna Norrbotten, styrelseordförande i Överkalix Utveckling AB.

Listan på liknande uppdrag kan göras längre. De flesta styrelseuppdrag har jag dock avslutat för att nu kunna fokusera på konsult- och skrivverksamheten i det egna bolaget.

 

Kontakta mig gärna (här)!

After many fun and intensive years as a business owner and manager, I have reached a point in life when I wish to share my knowledge and experience. As a consultant, I accept assignments in which I feel I can contribute benefit and energy.

I am passionate about issues that concern economic and business development, as well as culture and creativity. I welcome your enquiries!

 

A brief résumé of my professional career so far

 

Education

 • University: project management, business administration, management/leadership and a degree in nursing.
 • In-house training programmes: leadership; laws, contracts and agreements; sales techniques, business administration.

 

Work

 • A consultant in my own company, PUF Förlag & Consulting AB.
 • Part owner and CEO, Norrlands Entreprenörsgymnasium.
 • Manager, salesperson and board chairperson, Müller & Müller Bil.
 • Project manager for service personnel training, Vänliga Swedish Lapland (County Administrative Board of Norrbotten/Swedish Agency for Economic and Regional Growth and Swedish Lapland).
 • Project manager for planning of internal medicine and pharmaceuticals handling/logistics during the planning and construction of Sunderby Hospital.
 • Project manager, Apoteket AB, pharmaceuticals logistics and packaging.
 • Registered nurse, chairperson, Luleå Vårdförbundet (the Swedish Association of Health Professionals) and vice chair in Norrbotten.

 

Company board directorships; board member and chair, Luleå Näringsliv Holding AB; board member, Byggnadsföreningen Hantverkaren; group board member, Almi; board member, Almi Nord; board member and chair, Företagarna Luleå; board member and vice chair, Företagarna Norrbotten; chair, Överkalix Utveckling AB.
My list of directorships is even longer. However, I have stepped down from most of my board commitments to be able to focus on consultancy and writing in my own company.

 

Feel free to contact me! (Link to mail)

 

Copyright © PUF Förlag AB, 2019

Bokförlag

Publishing house

EN SV

På den här sidan hittar du:

 • Boknytt
 • Mitt författarskap
 • Information om korrekturläsning och skrivarkurser
 • Hur PUF kan hjälpa dig med att göra en bok av ditt manus
 • Böcker utgivna på PUF och bokförsäljning.

 

Boknytt månadsskiftet maj- juni 2018

gäll omslag fb

Från barndomens Ava, till politiken och kärleken, författare Anders Sjölund

Boken är en självbiografi där berättelsen om familjen och min livsresa börjar i byn Ava i Västerbotten. Den går vidare till vuxenlivet med yrkesval, mitt företagande och en snabb politisk karriär som ledde till riksdagen. Efter några år tog det tvärstopp. Min heder och moral ifrågasattes av olika skäl som jag öppet ger min bild av.

Boken är tillägnad min son Adam. Hans död blev tändvätskan som fick mig att skriva en utlämnande livsberättelse som bygger på min minnesbild. Familjelivet och kärleken till min nuvarande fru Tina, mina barn, barnbarn och deras familjer har gett och ger mig kraft. När det blåste som värst, när medierna jagade mig och en psykiskt sjuk kvinna stalkade Tina och mig kändes det tungt, nästan hopplöst. Tillsammans har vi två varit starka i vår kärlek och tagit oss igenom de svåra kriserna.

 

 

Om författaren:

Anders Sjölund är född 1948, i byn Ava i Västerbotten. Idag bor han i Stockholm men också långa perioder i Spanien. Han är en pensionerad mångsysslare, utbildad lärare, grundare av Minervaskolan, företagare och politiker. Under perioden 1988-2005 var han aktiv i Moderaterna som bland annat oppositionsråd i Umeå, riksdagsledamot för Västerbotten och ordförande för partiets nationella valberedning.

 

 

Boken kan beställas redan idag via förlagets e-post: puf@puf-bok.com ange namn, adress, antal böcker och välj betalningssätt: faktura eller SWISH

Pris 199 kr inkl moms. Porto/frakt tillkommer

OBS, att första möjliga leveransdag är den 20 maj

#anderssjölund#frånbarndomensAvatillpolitikenochkärleken#Ava#brabok#PUF#puf-förlag#boktips#umeå#sjölund#majvormuller#boksläpp

Alla resor är en omväg hem släpptes i pocket på HOI förlag juli 2017

HEMp_omslag_webb

Boken finns i lager, Pris 59 kr, porto tillkommer

#allaresorärenomväghem #HOI #majvormüller #pocket#boktips

läs mer om om pocketboken miniatyr pocket Alla resor

Recensioner:

BTJ (BIbliotekstjänst) recenserar: ”Författaren har skrivit en utmärkt bok där genomgående tema är drömmar och längtan efter ett bättre liv. I den norrbottniska bakgrunden går den sydafrikanska historien som en röd tråd och Mirias familjs förflutna synliggörs och ger romanen en ytterligare dimension. Det är en lättläst och välskriven roman som är svår att lägga ifrån sig.”
- Jennies bokblogg/boklista skriver: ”Gripande, tänkvärd, varm & fin!!! Betyg 4 av 5. Köp boken!
- Benitas bokblogg: "Majvor Müller beskriver relationer bra, man vill gärna stanna i den här kretsen av kvinnor. De känns äkta och man engagerar sig i dem.

Mitt författarskap

Jag är född i Övertorneå, med rötter även i Överkalix och jag bor idag i Luleå. Mina rötter finns med i skrivandet och böckerna utspelas i till största delen i Norrbotten. Sedan debuten 2006 har jag gett ut sju romaner. I antologin Deckarnas svenska landskap: från Skåne till Lappland – sammanställd av Kerstin Bergman (Svenska deckarakademin 2015) – representeras Norrbotten bland annat av mig med skildringen Under ytan. Nya miljöer och kulturer skapar insikter, och det var en resa till Sydafrika och berättelserna jag hörde från människorna där som gav inspirationen till Alla resor är en omväg hem.

Skrivandet är min huvudsakliga sysselsättning, men jag jobbar parallellt som egenföretagare.

 

Utgivningstjänst – vi gör ditt manus till en bok

PUF-förlag ger ut olika typer av böcker. Vill du trycka upp din bok i en liten upplaga som du själv äger och som du själv säljer, vilket gör att du behåller alla intäkter? Då kan PUF ta hand om allt det praktiska och i priset du får av oss ingår allt som krävs för att göra en färdig bok. Vi gör ett professionellt arbete i nära samverkan med dig. Vår överenskommelse regleras i ett juridiskt bindande avtal och manuset går inte till tryckeriet förrän du gett ditt godkännande.

Boken blir tryckfärdig genom att vi:

 

 • Tar fram ett omslag/ en pärm
 • Typsätter, dvs. vi ställer upp den i tryckformat
 • Ordnar ett ISBN/ en streckkod som gör att boken kan säljas i bokhandeln
 • Trycker upp den och levererar den till dig på valfri adress i Sverige
 • Registrerar och marknadsför boken hos Bibliotekstjänst och Bokinfo, som är de officiella försäljningskanalerna för Sveriges bokhandlare och bibliotek. Det gör att den går att beställa hos alla bokhandlare i landet och att de bibliotek som vill kan köpa in den
 • Marknadsför boken på facebook och på förlagets hemsida

 

Skrivarkurser

Skrivarcoachning kan också ges i grupp. Drivkraften är att du vill utveckla ditt skrivande och språk. Jag kan jobba med skrivövningar när vi ses och med hemuppgifter mellan träffarna. Vi går bland annat igenom berättarteknik, text och undertext, dialog, inre tankar, karaktärer och miljö. Välkommen med din förfrågan här.


Nya Böcker 

Oktober 2016

 Bakom rubrikerna -livsöden i skuggan av krig

bakom-rubrikerna-framsida-bild

 

Pris 220 kr

Sten Losenborgs fjärde bok om livsöden bakom krigets rubriker - från beredskapstiden under andra världskriget fram till idag- baseras på författarens egna upplevelser, personliga intervjuer och polisrapporter från riksarkivet i Stockholm.
Det är starka och berörande berättelser från olika kulturer och länder där krig och förföljelse har varit eller är vardag. Bosnien, Tyskland, Norge, Lettland, Israel, Syrien och Polen är några av dem. Även i Sverige har förföljelse och angiveri förekommit. De svåra åren efter andra världskriget ledde till förföljelse av människor, på grund av olika politiska uppfattningar eller enbart på misstanke om det. Jakten på spioner och oliktänkande skedde inte minst i vårt eget land.
De personliga berättelserna ger också en inblick i mänsklighetens förmåga att att överleva, att resa sig upp och skapa ett bra liv i hemlandet eller på annan plats på jorden trots alla svårigheter.

Juli 2016

Från Överste Hathi till Överste Kempainen

En självbiografi skriven av Roger Kempainen, Luleå.

Pris 250 kr

13592808_1154925564558224_8247740637150477451_n

”Roger Kempainen, född 1953 i Luleå har skrivit en självutlämnande bok om sitt liv. Han vågar lyfta fram både bra och dåliga egenskaper hos sig själv, med den mognad och insikt som kommer med åren…” Majvor Müller, PUF- förlag

"Mitt livs berättelse bygger i stor utsträckning på mina dagboksanteckningar. Ni får följa en rädd pojkes väg genom livet. Uppväxten i Luleå, mina minnen från barn- och ungdomsårens skollov hos släkten i Tornedalen, idrotten, familjelivet och min yrkeskarriär som fört mig till många olika platser i landet och i världen.

Berättelsen beskriver hur jag genom kärlek, utmaningar, och prestationer fann drivkrafter med vilka jag lyckades bemästra mina rädslor. Utåt har jag framstått som en trygg man med framgångar i yrkeslivet, men inom mig har det alltid funnits motstridiga känslor som skapat oro både privat och yrkesmässigt."

 

December 2015

Alla resor är en omväg hem

Efter tre års intensivt skrivande, parallellt med kurser i skrivteknik, manusbearbetning och korrekturläsning släpptes Majvor Müllers senaste bok den14 december 2015.

Ljudbok
Boken finns även som ljudbok och kan köpas i nätbokhandeln. Den går även att låna via samtliga bibliotek i landet

resor_web

I Luleå bor Miria som tillsammans med sin mamma lämnade apartheiden för ett bättre liv i Sverige. Drömmen om att åka tillbaka är levande inom dem, men alla planer och drömmar sätts i vänteläge när Mirias liv krisar.

Systrarna Emmy och Lisa är i olika faser. Emmy ska fylla femtio, har nästan vuxna barn och har nyligen blivit arbetslös. Hon har tappat bort sig själv och söker efter det som är viktigt i livet.

Lisa har efter många år utomlands kommit hem med sin familj. Hon driver en inredningsbutik och drömhuset är helrenoverat när familjen ställs inför en förändring som ger motstridiga känslor.

En viktig knutpunkt i Emmy och Lisas liv är hembyn Raitajärvi. Där finns föräldrarna och deras 93-årige granne Hugo som försöker få Emmy att inse att hon måste välja väg.

Pris 249 kr. Theres Brännmark, författare: ”Alla resor är en omväg hem är en stark berättelse om drömmar och förhoppningar om ett bra liv, oavsett bakgrund, kultur eller hudfärg. Nelson Mandelas kamp och visioner om ett jämlikt och öppet samhälle är närvarande genom hela boken och flätar samman olika öden tjugo år efter att Apartheiden upphörde.”

Från varje såld bok går tre kronor till Läkare Utan Gränser

 

Tidigare utgivna titlar:

 • Mörka skuggor i Sunderbyn, Majvor Müller 2009, slutsåld
 • När livet håller andan, Majvor Müller 2009, slutsåld
 • Katten & repet, Majvor Müller 2010
 • Destination känslornas arena, Lena Callne 2010, slutsåld
 • Melvin viktigast i världen, Anna Munyua 2011
 • Under ytan, Majvor Müller, 2011, slutsåld
 • Smultron, sex och sju sorters blommor, Lena Callne 2013
 • Medan tid är,  Yvonne Blombäck, 2015
 • Nanna och Johanna- vägen hem, Theres brännmark, 2014

Titlar av Majvor Müller på annat förlag

 • Mordplats Raitajärvi, 2006, slutsåld
 • Döden i Kattilakoski, 2007, slutsåld

Book sales, editing, publication, writing courses

My interest in writing has resulted in the publication of several novels through my own publishing house, PUF. Books by other authors published by PUF are sold via this website and via the authors’ own sales channels.

 

Publication

In PUF Förlag I provide individual consultation and support during the writing process, and edit manuscripts that have been approved for publication, or as otherwise agreed. If you have a completed, proofread manuscript, PUF can help you through any or all phases of the publishing process right up to printing and delivery of a new book.

 

Writing courses

Writing courses and coaching for groups are also offered. The motivating factor is your desire to develop your writing and use of language. We can work with writing exercises when we meet, as well as with homework assignments between meetings. We consider aspects such as narrative techniques, text and subtext, dialogue and inner dialogue, characters and settings.

 

I welcome your enquiries! (here).